Här ansöker du om AudiKort Visa

Du kan ansöka om en kredit mellan 5 000 kr och 50 000 kr.

Önskad kreditgräns kr (5000 - 50 000)

 
Ange endast siffror i fältet
 

Dina personuppgifter

Personnummer

 
Ange som: ÅÅÅÅMMDDNNNN

Förnamn

 

Efternamn

 
 

Dina kontaktuppgifter

C/O-adress

 

Gatuadress

 

Postnr

 

Ort

 

Riktnr hem

 

Telefon hem

 
Fyll i det nummer vi lättast når dig på

E-post

 
Ange som: mail@example.com

Mobilriktnr

 

Telefonnummer

 

Riktnr arbete

 

Telefon arbete

 

Vi kan komma att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte för att ge dig anpassad information och erbjudanden via t.ex. e-post och sms. Du kan när som helst begära att sådan behandling ska upphöra. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 
 

Dina ekonomiska förutsättningar

Anställningsform

 

Riktnummer arbetsgivare

 

Telefon arbetsgivare

 

Anställd sedan

 

Årsinkomst

 
Årsinkomsten avser din inkomst per år innan skatt

Arbetsgivare

 
 

Vill du söka tillsammans med någon?

 

Om ni är två som söker ökar chansen till
ett högre kreditbelopp.

 

Medsökandes personuppgifter

Personnummer

 
Ange som: ÅÅÅÅMMDDNNNN

Förnamn

 

Efternamn

 
 

Medsökandes kontaktuppgifter

C/O-adress

 

Gatuadress

 

Postnr

 

Ort

 

Riktnr hem

 

Telefon hem

 
Fyll i det nummer vi lättast når dig på

Riktnr arbete

 

Telefon arbete

 

E-post

 
Ange som: mail@example.com

Mobilriktnr

 

Telefonnummer

 

Vi kan komma att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte för att ge dig anpassad information och erbjudanden via t.ex. e-post och sms. Du kan när som helst begära att sådan behandling ska upphöra. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 
 

Medsökandes ekonomiska förutsättningar

Anställningsform

 

Riktnummer arbetsgivare

 

Telefon arbetsgivare

 

Anställd sedan

 

Årsinkomst

 
Årsinkomsten avser din inkomst per år innan skatt

Arbetsgivare

 
 

* Fältet är obligatoriskt

Frågor kundkännedom

Enligt penningtvättslagen är vi som bank skyldiga att förhindra exempelvis penningtvätt eller terrorism, därför måste vi ställa vissa frågor för att få en god kännedom om dig som kund och dina affärer med oss. De svar vi får från dig behandlas konfidentiellt och om du blir kund hos oss kommer svaren inte begränsa dina framtida banktjänster. Frågorna nedan svarar du snabbt och enkelt på genom att kryssa för de alternativ som bäst stämmer in på dig.

Hur mycket förväntar du att handla för i genomsnitt per månad?

Förväntar du att använda kortet för köp utomlands/utländska hemsidor?

 

* Fältet är obligatoriskt