Välkommen till IKEA Mina sidor

Logga in med BankID

Har du inte skaffat BankID? -Skaffa BankID enklast via din internetbank.
> Mer information om hur du skaffar BankID


Personnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNN)
Kontakta oss
Kreditgivare Ikano Bank AB (publ)
Adress Box 21066
Postnr & ort 200 21 Malmö
E-post ikeakort@ikano.se
Telefon 0476-58 70 70
Bankgiro 5062-2893