Preem Privatkort

Preem Privatkort

Välkommen till Preem Privatkort Mina Sidor

Här kan du logga in med ditt personnummer och din personliga kod. Din kod finner du på ditt Kontoutdrag/Faktura.

Under början av 2016 upphör möjligheten att logga in med personlig kod på Mina Sidor. Du kan logga med Mobilt BankID eller BankID på fil. Har du ännu inte skaffat BankID - gör det redan nu!

Läs mer om hur du skaffar BankID

Personnummer (ååååmmddnnnn) Självbetjäningskod (nnn)

Logga in med BankID

Du loggar in med Bank-ID, antingen på datorn eller med mobilt Bank-ID. Om du saknar Bank-ID beställer du det enklast hos din bank.

PERSONNUMMER (ÅÅÅÅMMDDNNNN)
Kontakta oss
Kreditgivare Ikano Bank AB (publ)
Adress Box 719
Postnr & ort 343 82 Älmhult
E-post privatkortet@preem.se
Telefon 0476-58 71 40
Bankgiro 5134-3226