Preem Privatkort

Preem Privatkort

Välkommen till Preem Privatkort Mina Sidor

Logga in med ditt BankID. Skydda din kod - logga inte in om någon ringer och ber om det.

Har du inte BankID? Läs mer om hur du skaffar BankID

PERSONNUMMER (ÅÅÅÅMMDDNNNN)
Kontakta oss
Kreditgivare Ikano Bank AB (publ)
Adress Box 21066
Postnr & ort 200 21 Malmö
E-post preem@ikano.se
Telefon 0476-58 71 40
Bankgiro 5134-3226