Ikano Bank Widget | Fixed Loan Payments

Vilka kostnader tillkommer? Uppläggningsavgift 150kr, Aviavgift 0 kr med autogiro, ränta f.n 2,95 %

OBS! I ansökan visas fler månader för återbetalning. Detta är för att det utgår från vårt standarderbjudande med en ränta på 6,15%.

Till ansökan