Ansök snabbt och enkelt med BankID   Skriv ditt personnummer (ååååmmddnnnn)
och klicka därefter på Ansök med BankID

Eller ansök utan att identifiera dig


Till ansökan
Kontakta oss
Kreditgivare Ikano Bank AB (publ)
Adress Box 21066
Postnr & ort 200 21 Malmö
E-post PreemMasterCard@ikano.se
Telefon 0476-58 71 40
Bankgiro 5134-3226

Villkor för Preem MasterCard

Med Preem Mastercard får du vägarnas största rabatt jämfört med övriga kreditkort i vår bransch (mars 2018). På Preems stationer får du drivmedelsrabatt och specialerbjudanden istället för bonus. Dina eventuella köp hos konkurrerande drivmedelsbolag ger ingen bonus. Preem MasterCard är en löpande kontokredit. Vid betalning av den totala skulden varje månad med e-faktura utgår ingen ränta eller avgifter (aviseringsavgift utgår med 25 kr för pappersfaktura). Du kan välja att skjuta fram betalningen/delbetala dina köp. Då tillkommer en rörlig årsränta på f n 17,65 %,2020-04-21 och 25 kronor i aviseringsavgift per månad, vilket ger en effektiv årsränta på 22,07 %. Vid en skuld på 10 000 kronor, delbetalad under 12 månader, ger en månadskostnad på 927 kronor (inklusive amortering, ränta och aviseringsavgift) och ett totalt återbetalningsbelopp på 11122 kronor. Med Preem Mastercard får du 0 % i sparränta på belopp upp till 15 000 kr. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1.050.000 kronor. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser med högst fem miljoner kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Ytterligare information finns på Riksgäldens webbplats. För kontantuttag i automat belastas kontot med en avgift på 2 % av beloppet, dock lägst med 35 kr per uttag. Preem AB förmedlar krediten i samarbete med Ikano Bank AB (publ) (kreditgivare) org.nr 516406-0922.