Preem MasterCard


Endast för dig som medlem i Motormännen

Gör så här för att få din Motormännen drivmedelsrabatt
40 öre/liter drivmedel i rabatt på Preems alla stationer.

  • Fyll i ditt medlemsnummer.

  • När du lämnat uppgifterna, visas en knapp som du trycker på för att gå till ansökan.

Kontroll på ditt medlemsnummer görs så att endast du som är medlem i Motormännen får rätt rabatt.

Ange ditt medlemsnummer för att gå vidare till ansökan

E-postadress Medlemsnummer

Villkor för Preem MasterCard

Preem MasterCard är en löpande kontokredit. Vid betalning av den totala skulden varje månad med e-faktura utgår ingen ränta eller avgifter (aviseringsavgift utgår med 25 kr för pappersfaktura). Du kan välja att skjuta fram betalningen/delbetala dina köp. Då tillkommer en månadsränta på 1,40% (rörlig årsränta på f n 16,85% ,2018-05-25) och 25 kronor i aviseringsavgift per månad, vilket ger en effektiv årsränta på 21,28%. Vid en skuld på 10 000 kronor, delbetalad under 12 månader, ger en månadskostnad på 924 kronor (inklusive amortering, ränta och aviseringsavgift) och ett totalt återbetalningsbelopp på 11 084 kronor. Preem AB förmedlar krediten i samarbete med Ikano Bank AB (publ) (kreditgivare) org.nr 516406-0922.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kr Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser med högst fem miljoner kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dagen banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Ytterliggare information finns på Riksgäldens webbplats.