Preem MasterCard


För dig som medlem i Motormännen

40 öre/liter drivmedel i rabatt på Preems alla stationer.

Du som är medlem i Motormännen erbjuds en extra generös rabatt när du skaffar Preem Mastercard. Du får hela 40 öre/liter drivmedel i rabatt på Preems alla stationer.

Denna rabatt gäller istället för ordinarie rabatt med Preem Mastercard. När du ansöker ifrån denna sida kommer du att automatiskt ta del av denna högre rabatt.

Kontroll på ditt medlemsnummer görs så att endast du som är medlem i Motormännen får rätt rabatt.

Börja din ansökan här!

E-postadress Medlemsnummer

Villkor för Preem MasterCard

Med Preem Mastercard får du vägarnas största rabatt jämfört med övriga kreditkort i vår bransch (mars 2018). På Preems stationer får du drivmedelsrabatt och specialerbjudanden istället för bonus. Dina eventuella köp hos konkurrerande drivmedelsbolag ger ingen bonus. Preem MasterCard är en löpande kontokredit. Vid betalning av den totala skulden varje månad med e-faktura utgår ingen ränta eller avgifter (aviseringsavgift utgår med 25 kr för pappersfaktura). Du kan välja att skjuta fram betalningen/delbetala dina köp. Då tillkommer en rörlig årsränta på f n 17,25 %,2019-04-09 och 25 kronor i aviseringsavgift per månad, vilket ger en effektiv årsränta på 21,68 %. Vid en skuld på 10 000 kronor, delbetalad under 12 månader, ger en månadskostnad på 925 kronor (inklusive amortering, ränta och aviseringsavgift) och ett totalt återbetalningsbelopp på 11103 kronor. Med Preem Mastercard får du 1,60 % i sparränta på belopp upp till 15 000 kr. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser med högst fem miljoner kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Ytterligare information finns på Riksgäldens webbplats. För kontantuttag i automat belastas kontot med en avgift på 2 % av beloppet, dock lägst med 35 kr per uttag. Preem AB förmedlar krediten i samarbete med Ikano Bank AB (publ) (kreditgivare) org.nr 516406-0922.