Shell

Välkommen till
Shell MasterCard Mitt Konto

Här kan du logga in med ditt personnummer och inloggningskod för att ta del av våra kortfunktioner. Inloggningskoden är din talsvarskod, som finns på ditt kontoutdrag.

Tänk på att din inloggningskod spärras efter tre misslyckade inloggningsförsök.

Personnummer (ååååmmddnnnn) Självbetjäningskod (nnn)

Shell MasterCard erbjuds i samarbete med Ikano Bank AB (publ), som är kreditgivare.

Kontakta oss
Kreditgivare Ikano Bank AB (publ)
Adress Box 719
Postnr & ort 343 82 Älmhult
E-post shellmastercard@ikano.se
Telefon 0476-58 70 65
Bankgiro 680-0304


Shells varumärke används under licens av St1 Sverige AB, beviljat av Shell Brands International AG.